Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Marzenia

       Wszyscy mamy marzenia o rzeczach, które chcemy robić lub rzeczy, które chcemy osiągnąć w naszym życiu. Kiedy Abraham miał 75 lat, Bóg powiedział mu, że uczyni go ojcem wielu narodów. Jego żona Sarah miała 65 lat i była niepłodna. Po 13 latach Sara dała Abrahamowi swoją służącą Haggar za żonę, aby mogli mieć syna (Izmaela). Ale to nie było obiecane dziecko. Minęło 25 lat, zanim urodziło się obiecane dziecko (Izaak).

      Zbyt często zadowalamy się Ismaelem, kiedy Izaak jest obiecanym. Zadowalamy się mniej niż to, co Bóg chce nam dać. W Biblii jest ponad 5000 obietnic. To są obietnice, które Bóg chce nam dać. Jednak kiedy robi się ciężko lub minęło dużo czasu, stajemy się zmęczeni i porzucamy nasze nadzieje i marzenia i zadowalamy się mniej. Zadowoliliśmy się tym, co mamy teraz. Mówimy sobie, że to wystarczy.

     Wiele naszych marzeń jest tym, co Bóg w nas umieścił. Nasze sny są jak proroctwo o tym, co Bóg chce dla nas zrobić. Będziemy czekać, aż Pan sprawi, że to, co powiedział, zaowocuje w naszym życiu. Nasze marzenia się spełnią. Pokonamy przeszkody, jakie stawia przed nami wróg. Zaufamy Bogu. Będziemy czekać na Niego, aby dał nam nasze marzenia.


      Nowa wersja króla Jakuba
Rodzaju 15:4 A oto Pan skierował do niego słowo: „Ten nie będzie twoim dziedzicem, ale ten, który wyjdzie z twojego ciała, będzie twoim dziedzicem”.
 5 Potem wyprowadził go na zewnątrz i rzekł: «Spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć». I rzekł do niego: „Tak będzie twoje potomstwo”.

      Nowa wersja króla Jakuba
Rodzaju 16:1 ¶ Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Miała też egipską służącą imieniem Hagar.
 2 Zatem Saraj rzekła do Abrama: «Oto teraz Pan powstrzymał mnie od rodzenia dzieci. Proszę, idź do mojej służącej, może zdobędę od niej dzieci». Abram usłuchał głosu Saraj.
 3 Wtedy Saraj, żona Abrama, wzięła swą niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją swojemu mężowi, Abramowi, za żonę, po tym, jak Abram przez dziesięć lat mieszkał w ziemi Kanaan.
 4 Poszedł więc do Hagar i poczęła. A kiedy zobaczyła, że ​​poczęła, w jej oczach wzgardzono jej kochanką.

      Nowa wersja króla Jakuba
Księga Rodzaju 17:18 A Abraham rzekł do Boga: Oby Ismael żył przed Tobą!
 19 Bóg rzekł: Nie, twoja żona Sara urodzi ci syna, któremu nadasz imię Izaak. Ustanowię z nim przymierze przymierze wieczne iz jego potomstwem po nim.