Слово за живота и Нещата

 

Третата личност
Дарби и таланти.docx

      Когато Бог създаде небето, звездите, земята, растенията и животните Той ги извика за живот, за съществуване. Когато направи човека, Бог го извая от пръстта и го сътвори човек по Неговият образ, Той вдъхна в него жизнено дихание. После създаде жената от реброто на мъжа и й вдъхна също жизнено дихание.

      Повечето хора смятат, че бебето се ражда, когато двама души (мъж и жена) се събират, но има трето лице Бог, който дава на тези две клетки (при зачеването) душа. Бог е Който все още вдъхва живот на човечеството днес. Животът идва от Бог. Ето защо Бог се нарича Отец, Баща, Той е създателят и дарителят на целият живот на земята.

      Хората си замразяват телата, така че един ден, когато науката намери лек за болестта им, да могат да живеят отново. Това е глупава надежда. Когато човек
умре душата напуска тялото и не се връща повече. Без душата тук няма дихание и живот.

      Човечеството не може да създаде живот или да даде живот на нещо. Човечеството не може да живее без душа. Ние не сме това, което сме чрез телата ни. Ние сме това, което сме чрез душата си. Това е духът вътре в нас, който общува с Бога и Му се покланя.

      Ревизиран библейски превод
Еклисиаст 12:7 ...И се върне пръстта в земята
както е била, И духът се върне при Бога, Който го е дал.