Neno Kuhusu Maisha na Mambo


           

 

Nafsi ya Tatu

         Mungu alipoumba mbingu, nyota, dunia, mimea, na wanyama, alizungumza yote ili yawepo. Alipomuumba mwanadamu, Mungu aliinua udongo na kumfanya mwanadamu kwa mfano Wake na akampulizia uhai. Alipomuumba mwanamke alitoa ubavu kutoka kwa mwanamume na akamuumba mwanamke na akampulizia uhai.

      Watu wengi hufikiri kwamba mtoto mchanga hufanyizwa watu wawili (mwanamume na mwanamke) wanapokutana pamoja, lakini kuna Nafsi ya tatu, Mungu, ambaye hutoa chembe hizo mbili (wakati wa kutungwa mimba) nafsi. Mungu bado anapulizia uhai ndani ya wanadamu leo.

      Uhai unatoka kwa Mungu. Ndiyo maana Mungu anaitwa Baba, ndiye Muumba na mpaji wa uhai wote duniani. Watu wameganda miili yao ili siku moja sayansi itakapopata tiba ya ugonjwa wao waweze kuishi tena. Hili ni tumaini la kijinga. Mtu akifa roho hutoka mwilini na hairudi tena. Bila roho, hakuna pumzi na hakuna uhai.

      Mwanadamu hawezi kuumba uhai au kutoa uhai kwa chochote. Mwanadamu hawezi kuishi bila roho. Sisi sio tulivyo kwa miili yetu. Sisi ni vile tulivyo kwa nafsi zetu. Roho ndani yetu ndiyo huwasiliana na Mungu na kumwabudu.      Toleo Jipya la King James
Mhubiri 12:7 Kisha mavumbi yatairudia ardhi kama yalivyokuwa, na roho itarudi kwa Mungu aliyeitoa.