Слово за живота и Нещата

 

Над и над
Дарби и таланти.docx

      Хана беше безплодна. Тя помоли Бог за дете и тя имаше син на име Самуил. Хана даде детето на Господа и Господ й даде още пет деца.

      Имаше един човек, който беше куц и седеше пред портата на храма и молеше за милостиня. Петър и Йоан минаваха и човекът им поиска милостиня. Те нямаха пари, но дадоха на човека повече, отколкото поиска, като му дадоха изцеление в името на Исус.

      Нашият Бог е Бог на изобилието. Той обича да ни дава повече, отколкото искаме. Много пъти ще се задоволяваме с по-малко. Много пъти си казваме, че е достатъчно добро. Казваме, че е достатъчно добро за правителството и е достатъчно добро за нас. Нашият Бог не е Бог на достатъчно добър. Нашият Бог не мисли така, както ние. Във всичко, което прави, Той винаги е правил повече от достатъчно. Когато създаде звездите, Той направи повече, отколкото можем да преброим. Когато е направил дърветата, Той е направил много хиляди видове дървета. Нашият Бог иска да ни благослови, но и да ни даде изобилие от благословии. Нашият Бог иска да направи много повече от всичко, което искаме или мислим.


      Нова версия на крал Джеймс
Ефесяни 3:20 А на Този, Който може да направи много повече от всичко, което искаме или мислим, според силата, която действа в нас,

      Нова версия на крал Джеймс
1 Царе 1:11 Тогава тя даде обет и каза: О, Господи на Силите, ако наистина погледнеш страданието на слугинята Си и си спомниш за мен, и не забравиш слугинята Си, но ще дадеш на слугинята Си дете от мъжки пол, тогава Ще го дам на ГОСПОДА през всичките дни на живота му, и бръснач няма да докосне главата му."

1 Царе 1:20 Така се случи, че с течение на времето Анна зачена и роди син, и го нарече Самуил, казвайки: Защото го поисках от Господа.

      Нова версия на крал Джеймс
1 Царе 2:21 И ГОСПОД посети Хана, така че тя зачена и роди трима сина и две дъщери. Междувременно детето Самуил растеше пред Господа.

      Нова версия на крал Джеймс
Деяния 3:1 А Петър и Йоан се изкачиха заедно в храма в часа на молитвата, деветия час.
 2 И един човек, куц от утробата на майка си, беше носен, когото всеки ден слагаха пред портата на храма, който се нарича Прекрасен, за да иска милостиня от тези, които влизаха в храма;
 3 които, като видяха Петър и Йоан да влязат в храма, поискаха милостиня.
 4 И като впери очи в него с Йоан, Петър каза: Виж ни.
 5 И той им обърна внимание, очаквайки да получи нещо от тях.
 6 Тогава Петър каза: Нямам сребро и злато, но това, което имам, ви давам: в името на Исус Христос от Назарет, станете и вървете.
 7 И той го хвана за дясната ръка и го вдигна, и веднага краката и глезените му получиха сила.
 8 И той, като скочи, застана и тръгна и влезе с тях в храма ходеше, скачаше и славеше Бога.