<-- לתרום


2022

הודעות חדשות ביום שישימילה על החיים והדברים

17. ענקים

15.החלק הראשון

13. הוא מכיר אותי

11. הוא רואה אותי


9
. עצמות יבשות

7.
אמונה קטנה

5
. אהבה

3
.הראה לי

1
. מתנות וכישרונות