2022

Нови публикации в петъкСлово за живота и Нещата
 33. Без инцидент

 31. Изпратете първо Юда

 29. Подчинение

 27. Мисли

 25. Планове

 23. Доброта

21. мечти

 19.  мечти

 17. Гиганти

 15. Първата част

 13. Той Ме познава

 11. Той Ме Вижда


 9. Сухи кости

 7. Малко вяра

 5. любов

 3. Покажи ми


 1. Дарби и таланти
 34. Чужденци

 32. късметлия


 30. Над и над

 28. Последната дума

 26. Средата


 24. Доминион


 22. Насенне


 20. Изток на запад

 18. Красив

 16. Запуши ми устата


 14. Вече сме там?


 12. На Твоето Слово

  10. Долната линия

 8. Избирам

 6. Не яжте това

 4. Просто попитайте 2. Третата личност